Hanof GMS – strona internetowa dla usług pomiarów laserowych

Naszym zadaniem było stworzenie obecności online, która odzwierciedla techniczną zaawansowanie i niezawodność usług Hanof GMS, jednocześnie zapewniając łatwość użytkowania i dostępność informacji.

Zakres działań:

Development (Webflow)
Projekt graficzny (Figma)
User experience
Projektowanie grafik (Blender 3D)
Projekt logo i identyfikacji wizualnej

Research

Nasze działania rozpoczęliśmy od identyfikacji założeń projektowych. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań rynku oraz rozmowach z potencjalnymi klientami. Przeprowadziliśmy również analizę rynku i konkurencji, aby ocenić, co inne firmy oferują, jakie informacje techniczne prezentują na swoich stronach internetowych i jaka jest ich propozycja wartości.

Przeprowadzone wywiady z Janem oraz badania ogólnych trendów pozwoliły nam zrozumieć profil klientów firmy. Są to zazwyczaj osoby w wieku 30-40 lat, dobrze orientujące się w technologii, które szukają dostawcy usług o wysokich kompetencjach technicznych. Preferują prosty styl projektowania, który kojarzą z wyższą jakością i lepszą obsługą. Celem grupy docelowej jest znalezienie i skontaktowanie się z najlepszym dostawcą usług. Ich motywacje obejmują zmniejszenie napraw maszyn, przedłużenie ich działania i ograniczenie zużycia energii. Frustracje wynikają z trudności w znalezieniu firmy w swojej okolicy, konieczność kontaktowania się z wieloma firmami, z których większość działa za granicą i ma słabe wsparcie logistyczne.

Proces projektowy

Większość stron internetowych w branży pomiarów laserowych posiada sekcje case study i benefitów, które wyjaśniają, dlaczego inwestycja w pomiary laserowe jest niezbędna.  Zauważyliśmy również, że wielu konkurentów Hanof dostarcza dane techniczne w postaci skomplikowanych plików PDF, które są trudne do zrozumienia. Po jasnym określeniu głównego celu rozpoczęliśmy proces tworzenia low-fidelity wireframe, który łatwiej jest recenzować i iterować na papierze.

Następnie zidentyfikowaliśmy kluczowe elementy projektu i stworzyliśmy prototyp o średniej wierności w programie Figma. Końcowym rezultatem wielu iteracji był w pełni funkcjonalny projekt wykonany w Webflow. Po pierwszej iteracji rozpoczęliśmy testy użytkowników. Zebraliśmy uwagi i wnioski z każdego testu, kontynuując tworzenie kolejnych wersji prototypu, aż byliśmy pewni, że klienci będą łatwo korzystać z systemu, zrozumieć wszystko i nie pojawią się nowe problemy.

Hanof GMS

Logo i elementy graficzne

Inspiracją dla logo była metoda działania pomiarów laserowych, która później posłużyła do stworzenia unikalnej tożsamości wizualnej. Charakterystyczne kształty, takie jak przyciski i obrazy z narożnikami pod kątem 45 stopni, ułatwiają użytkownikom rozpoznanie marki.

Znak jest również używany jako element dekoracyjny w najważniejszych nagłówkach na stronie. Ograniczenie ilości informacji na stronie pozwala na wykorzystanie białych przestrzeni i zwiększenie rozmiaru typografii. Ilustracje, które stworzyliśmy w 3D, pomagają zrozumieć, jakiego sprzętu używa firma i jakie maszyny przemysłowe są mierzone za pomocą laserów.

Hanof GMS

Podsumowanie

Nasza analiza konkurencji i rynku dostarczyła cennych wskazówek, które umożliwiły Hanof GMS wyróżnienie się na tle innych firm oferujących podobne usługi. Poprzez uproszczenie technicznych danych i ich klarowną prezentację, ułatwiliśmy potencjalnym klientom zrozumienie i ocenę oferowanych usług.

To strategiczne podejście nie tylko poprawiło dostępność i zrozumiałość oferty Hanof GMS, ale również znacząco przyczyniło się do wzrostu zainteresowania i zapytań ofertowych, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost sprzedaży i rozpoznawalność marki na rynku.

Zróbmy wspólnie coś niesamowitego i wyjątkowego!

Nie sprzedajemy fotowoltaiki, nie będziemy Cię nękać zbędnymi telefonami jeśli tego nie chcesz. Zawsze staramy się dostarczać wartości naszym potencjalnym klientom.

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Niestety coś poszło nie tak. Przepraszamy za usterki.